نمایش یک نتیجه

 • پکیج خورشیدی 3000 وات و 19 کیلووات ساعت

  تومان84,250,000

  سیستم خورشیدی مستقل از شبکه با 5 عدد پنل 330 وات

  میزان انرژی تخمینی تولیدی روزانه:

  در تابستان: 6.7 کیلووات ساعت

  در زمستان: 4 کیلووات ساعت

   

  ذخیره انرژی:

  19.2 کیلووات ساعت (سه روز پشتیبان هوای ابری)

 • پکیج خورشیدی ویلایی 1000 وات و 7.2 کیلووات ساعت

  تومان40,750,000

  سیستم خورشیدی ویلایی 1000 وات با 2 عدد پنل 320 وات برای مصارف آخر هفته

  میزان انرژی تخمینی تولیدی روزانه:

  در تابستان: 4.4 کیلووات ساعت

  در زمستان: 3.2 کیلووات ساعت

   

  ذخیره انرژی:

  7.2 کیلووات ساعت (دو روز پشتیبان هوای ابری)

 • پکیج خورشیدی ویلایی 600 وات و 4.8 کیلووات ساعت

  تومان25,000,000

  سیستم خورشیدی ویلایی 600 وات با 1 عدد پنل 270 وات برای مصارف آخر هفته

  میزان انرژی تخمینی تولیدی روزانه:

  در تابستان: 1.9 کیلووات ساعت

  در زمستان: 1.3 کیلووات ساعت

   

  ذخیره انرژی:

  4.8 کیلووات ساعت (36 ساعت پشتیبان هوای ابری)

فارسی

No 7, 4th floor, Bozorgmehr complex, Edalat 47, Naharkhoran Blvd, Gorgan, Golestan, I.R.IRAN

Phone : 01732327608

Mobile: 09111780650 - 09115118923


آدرس : گلستان، گرگان، بلوار ناهارخوران، عدالت ۴۷، مجتمع تجاری اداری بزرگمهر، طبقه چهارم، واحد ۷

تلفن : ۰۱۷۳۲۳۲۷۶۰۸ 

همراه : ۰۹۱۱۱۷۸۰۶۵۰ - ۰۹۱۱۵۱۱۸۹۲۳