ژانویه 13, 2019

وظایف شرکت خدمات بهره وری انرژی

شرکت خدمات بهره وری انرژی شرکتی از نوع خدماتی مهندسی که در کلیه بخش های مصرف کننده انرژی، طرح های مرتبط با بهبود کارایی انرژی را […]

No 7, 4th floor, Bozorgmehr complex, Edalat 47, Naharkhoran Blvd, Gorgan, Golestan, I.R.IRAN

Phone : 01732327608

Mobile: 09111780650 - 09115118923


آدرس : گلستان، گرگان، بلوار ناهارخوران، عدالت ۴۷، مجتمع تجاری اداری بزرگمهر، طبقه چهارم، واحد ۷

تلفن : ۰۱۷۳۲۳۲۷۶۰۸ 

همراه : ۰۹۱۱۱۷۸۰۶۵۰ - ۰۹۱۱۵۱۱۸۹۲۳