دوره آموزشی تخصصی نیروگاه خورشیدی

زمان برگزاری :  ۱۴ و  ۱۵ شهریور  – ساعت ۸ الی ۱۶

ثبت نام دوره
[gravityform id=”3″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]


پروژه محور


مدرک معتبر


۱۶ ساعت

زمان باقی مانده

2019/09/05 08:00:00

توضیحات :

در این دوره تخصصی ، هنرجو قادر خواهد بود که به طراحی سیستم های خورشیدی اعم از جدا از شبکه (Off grid) و متصل به شبکه (On grid) پرداخته و  نرم افزار PVsyst را که از اصلی‌ترین نرم‌افزارهای محاسبات نیروگاه خورشیدی می‌باشد را بصورت کامل و پروژخ محور قراگیرند.

از دیگر ویزگی‌های این دوره میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. ارائه مثال های متعدد و شبیه سازی ۰ تا ۱۰۰ پروژه های طراحی نیروگاه خورشیدی

۲. آموزش استفاده از خروجی ها به دست آمده در نوشتن طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی برای ارائه به سازمان ها

۳. بیان نکات ویژه و تخصصی در خصوص طراحی سیستم های خورشیدی که در هیچ کلاس حضوری و غیر حضوری بیان نمی شود.

سیلابس دوره های آموزش سیستم های خورشیدی

سولار گستر شهران

فصل اول : بازاریابی و پتانسیل سنجی نیروگاه های خورشیدی
 • آشنایی با فرآیند خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی
 • بخش نامه تامین 20% برق ساختمان ارگان های دولتی و نحوه تعریف پروژه
 • تامین برق مناطق دور از شبکه برق
 • پمپ آب خورشیدی کشاورزی، آنالیز قتصادی، امکانسنجی
 • پارکینگ های خورشیدی
 • پکیج های سیار خورشیدی، پدافند غیر عامل
فصل دوم: آشنایی با انواع نیروگاه های خورشیدی و تجهیزات وابسته
 • نیروگاه های متصل به شبکه
 • نیروگاه های منفصل از شبکه
 • نیروگاه های هیبریدی
 • پنل های خورشیدی
 • باتری های خورشیدی
 • اینورتر های خورشیدی
 • شارژکنترلر ها
 • سازه های نصب
 • کابل های فتوولتائیک
 • تجهیزات حفاظت DC
 • تجهیزات حفاظت AC
فصل سوم: طراحی سیستم های خورشیدی منفصل از شبکه
 • آشنایی با اصول طراحی سیستم
 • پارامتر ها و قیود طراحی سیستم
 • تشکیل جدول مصرف کننده ها
 • محاسبه بانک باتری و سیستم ذخیره روز های ابری
 • محاسبه تعداد پنل ها
 • محاسبه شارژر و اینورتر
 • بررسی چند مثال عملی
 • طراحی سیستم با PVSYST
فصل چهارم : طراحی سیستم خورشیدی متصل به شبکه
 • پارامتر های انتخاب پنل و اینورتر مناسب
 • طراحی نیروگاه خورشیدی به کمک PVSYST
 • محاسبات سایه اندازی
 • آرایش خودکار پنل در آرایه ها توسط PVSYST
 • آنالیز نصب پنل های نیروگاه در زوایای مختلف
 • وارد نمودن داده های هواشناسی به نرم افزار
 • وارد نمودن PAN فایل پنل های خورشیدی به کتابخانه نرم افزار
 • ساخت پنل های خورشیدی جدید در کتابخانه نرم افزار