اعلام آمادگی فرد یا سازمان

نخستین گام، اعلام آمادگی فرد و یا سازمان در خصوص احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌باشد.

بررسی انشعاب و ظرفیت مجاز نیروگاه

با توجه به کنتور واحد مسکونی و یا میزان برق مصرفی واحد های اداری و سازمان ها و یا اماکن تجاری، ظرفیت نیروگاه تعیین میشود. شرکت توزیع هر استان موظف بوده که از وجود قراردادهای مشابه در آن انشعاب اطلاع کامل کسب نمایند.

ثبت نام در سامانه ساتبا

ساتبا یا سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق بصورت مستقیم مسئول اطلاع رسانی و ثبت نام تجدیدپذیرهای وزارت نیرو می‌باشد و متقاضی احداث نیروگاه قبل از آغاز کار باید در این وبسایت تشکیل پرونده بدهد.

دریافت مجوز برای احداث نیروگاه

مجوز احداث و بهره‌برداری نیروگاه به مدت ۲۰ سال صادر شده و فرد متقاضی می تواند طراح، مشاور و مجری نیروگاه خود را به شرکت توزیع معرفی نماید.

انعقاد قرارداد با شرکت توزیع برق

در این قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله مابین شرکت توزیع برق و فرد متقاضی منعقد می‌شود.

ساخت و بهره برداری نیروگاه

ساخت نیروگاه با توجه به ظرفیت آن انجام شده و معمولا برای انشعابات خانگی بین یک هفته تا ۱۰ روز به طول می‌انجامد. اما پروژه های بزرگ‌تر و نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ مقیاس واقع در زمین‌های وسیع نیازمند برنامه ریزی دقیق زمانبندی بوده که در قالب طرح های توجیهی قابل ارائه می‌باشد. برای مشاهده خدمات فنی و مهندسی شهران کلیک کنید.

نصب و قرائت کنتور

پس از احداث کامل نیروگاه، کنتور نیروگاه توسط کارشناس شرکت توزیع نصب شده و قرائت صورت می‌پذیرد و از همان لحظه به بعد برق تولیدی نیروگاه وارد مدار سراسری برق کشور می شود و محاسبه جهت پرداخت پول  به فرد متقاضی صورت می‌گیرد.

درآمدزایی ماهیانه به مدت ۲۰ سال

فرد متقاضی پس از تزریق برق نیروگاه به شبکه به مدت ۲۰ سال درآمد ثابت ماهیانه داشته و معمولا در طول ۴ الی ۵ سال بازگشت سرمایه به طول انجامیده و پس از آن به سوددهی می‌رسد.